Yolande Kat en Larissa Hoogsteder, de Waag

"Het TOPGGz-keurmerk bevestigt de kwaliteit van onze zorg"

In oktober 2020 verwierf de zorglijn Agressie en Vermogen van de Waag het TOPGGz-keurmerk. "We bieden hoogspecialistische zorg aan cliënten met agressie- en vermogensdelicten bij wie eerdere specialistische behandeling onvoldoende resultaat opleverde," vertelt Larissa Hoogsteder, hoofd Behandelzaken van de Waag.

Het keurmerk betekent dat de zorglijn hoogspecialistische zorg combineert met innovatie, onderzoek en kennisoverdracht. Yolande Kat, GZ-psycholoog bij de Waag Amsterdam en een van de trekkers van het traject, legt uit: "Voor de buitenwereld zegt het keurmerk iets over de professionele inhoud van onze zorg. Intern ontstaat kruisbestuiving door met het keurmerk aan de slag te gaan: onze zorg krijgt een 'boost' doordat we de werkvloer verbinden met de wetenschap en met wat cliënten willen. Daarmee laten we zien dat we de rol van cliënten en de wisselwerking tussen onderzoek en praktijk belangrijk vinden. Cliënten worden bijvoorbeeld betrokken bij evaluaties en bij visies op innovatie en wetenschappelijk onderzoek, zoals e-health."

Hoogsteder benadrukt dat het keurmerk een gezamenlijk resultaat is van álle behandelaren van de Waag, en van medewerkers van de afdeling Onderzoek. "Zij hebben onder meer grote hoeveelheden data doorgespit om de vereiste onderbouwing voor de erkenning aan te leveren. We hebben ook bewust gekozen voor de zorglijn Agressie en Vermogen, omdat we daarin al verder waren met innovaties en met wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen." Zo kon de lijn sneller voldoen aan de voorwaarden van het keurmerk, licht Hoogsteder toe. "De keerzijde is dat andere zorglijnen, die minstens net zo hard werken maar nog niet aan alle randvoorwaarden voldoen, het keurmerk nog niet kunnen aanvragen. Die ambitie is er zeker ook, maar wetenschappelijk onderzoek opzetten kost nu eenmaal veel tijd."

Risicogericht

De Waag is de eerste aanbieder van poliklinische forensische geestelijke gezondheidszorg die dit keurmerk verwierf voor het behandelen van delictgedrag. De erkenning vergde daarom een nieuwe invalshoek van de beoordelende commissie. "Zij kijken gewoonlijk vanuit het perspectief van een stoornis, terwijl wij vanuit risico's denken," legt Kat uit. "We moesten extra toelichten waarom dat bij ons anders werkt." Hoogsteder vult aan: "De commissie wil bijvoorbeeld graag een afname in klinische symptomen zien, terwijl wij nagaan of het risico op een agressie-incident is afgenomen, of dat iemand daadwerkelijk is opgehouden vermogensdelicten te plegen. Primair willen we immers dat het veiliger wordt."

Hoewel de Waag om zorginhoudelijke redenen aan het erkenningstraject begon, heeft het keurmerk nog meer voordelen. Bij cliënten voor wie het keurmerk geldt, betalen zorgverzekeraars vanaf 2022 waarschijnlijk een hoger tarief vanwege het niveau van de zorg. Hoogsteder: "Dat is een prettige bijkomstigheid, want toen wij met het traject begonnen, was dat nog niet zo. Ook kunnen we nu met andere afdelingen met zo'n keurmerk kijken naar innovaties, of samen optrekken om onderzoeksbudget te verkrijgen."

Het keurmerk wordt toegekend voor vier jaar. Dat betekent niet dat de organisatie nu op de lauweren kan rusten, zegt Hoogsteder: "Als je in de tussentijd niet meer aan de voorwaarden voldoet, ben je de erkenning kwijt. Dat moet je dan eerlijk melden – bijvoorbeeld wanneer in de zorglijn geen promotieonderzoek meer plaatsvindt. Zo geeft het TOPGGz-keurmerk richting aan hoe de organisatie zich de komende jaren zal ontwikkelen."